Střední průmyslová škola Zlín - Vítejte na stránkách naší školy
 
Vítejte na stránkách naší školy
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Hlavní nabídka
Ples školy
Zkola
Ekologická škola
Počítadlo
TOP 10
Hodiny  
zpět Domů |
 
Aktuální informace
VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Školní jídelna hledá pomocnou kuchařku do kuchyně na dobu určitou od 20. srpna 2018 do 30. dubna 2019. Nutný zdravotní průkaz.
Informace u vedoucí školní jídelny p. Kubišové, tel. 577 005 370

Střední průmyslová škola Zlín přijme ihned uklízečku na dohodu o pracovní činnosti na 4 hodiny denně v odpoledních hodinách, 13:30 - 17:30 hod.
Bližší informace podá Kateřina Kadlecová, tel. 730 170 646, e-mail: kadlecova.kacka@seznam.cz

Pro školní rok 2018/19 Vám nabízíme tyto obory:

Obědy
Oběd 24.4.2018 - Úterý

Polévka hovězí s drožďovými knedlíčky
1. dušené hovězí maso, špenát, brambory, mrkvový moučník se zakysanou smetanou
2. špagety s tomatovou směsí a sýrem, mrkvový moučník se zakysanou smetanou
Nápoj ochucená voda, ovocné mléko

Očekávané události

Aktuální zprávy
 • 1. místo v okresním kole soutěže Klokan  (24.4.2018)


  Tomáš Vítek se umístil na prvním místě v okresním kole soutěže Klokan


  BLAHOPŘEJEME!!!

 • MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19  (24.4.2018)
  Žákovský průvodce maturitou jaro 2012 MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

 • Výměnný pobyt Belgie 2018  (23.4.2018)

  Již dvacet let trvá spolupráce naší školy s technickou školou VTI Prizma Campus v Izegemu. Letošní druhá část studentské výměny bude probíhat od 16. do 27. 4.

 • Výměnný pobyt Belgie 2018  (23.4.2018)

  Již dvacet let trvá spolupráce naší školy s technickou školou VTI Prizma Campus v Izegemu. Letošní druhá část studentské výměny bude probíhat od 16. do 27. 4.

 • Stáž UTB Technologická fakulta  (20.4.2018)

  Stáž UTB Technologická fakulta
  V úterý 17. 4. jsme se sešli v devět hodin ráno před budovou U15 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po vstupu do budovy jsme se nejdříve přesunuli do posluchárny, kde nám byla v úvodním slovu samotná univerzita představena. Dozvěděli jsme se, kolik fakult a budov ve Zlíně patří univerzitě, a taky podstatnou věc, že berou bez přijímacích zkoušek. Následovalo školení o bezpečnosti, které díky způsobu výkladu přednášejícího nebylo zas až tak nudné, jak se na první pohled mohlo zdát. Následně jsme se rozdělili do tří skupin, jež se měly po zhruba jedné vyučovací hodině prostřídat ve třech specializovaných učebnách. V první jsme se setkali s technologií Rapid prototyping, bylo nám představeno několik 3D tiskáren a viděli jsme, jakými možnostmi disponuje univerzita v dnešní době. Na druhém pracovišti jsme se setkali s již důvěrně známými lasery, ale i přes to jsme se dozvěděli několik nových informací. Ve třetí pracovně, která byla zaměřená na kontrolu a měření povrchů, nás zaujal více stůl na vzduchových polštářích než samotný přístroj na měření. Ale i ten dokázal hned několik velice neobvyklých věcí, jako například změřit povrch oblouku a další. Nečekali jsme, že měření může ovlivnit i to, když se vzorku pouze dotkneme, a nakonec nám vyrazily dech částky měřících přístrojů. Myslím, že bylo velice zajímavé poznat univerzitu, kolem které denně chodí většina z nás na autobus, trošku lépe a představit si, jak to na takové vysoké škole vlastně vypadá. Nakonec jsme dostali osvědčení o úspěšném absolvování stáže, dřevěný přívěšek fakulty a rozešli jsme se do slunečného odpoledne.
  -vm-

 • Výměnný pobyt Belgie 2018  (19.4.2018)

  Již dvacet let trvá spolupráce naší školy s technickou školou VTI Prizma Campus v Izegemu. Letošní druhá část studentské výměny bude probíhat od 16. do 27. 4.

 • Evropský parlament mládeže  (12.4.2018)

  Skvělého úspěchu dosáhli naši žáci Jan Boček, Tomáš Zatloukal (oba 3. G), Matěj Kozmík a Erik Banič (oba 3. K), kteří reprezentovali naši školu na 20. Celostátní konferenci Evropského parlamentu mládeže v Karlových Varech. EPM je institucí, která pracuje na bázi skutečného Evropského parlamentu a touto formou se snaží popularizovat jeho aktivity mezi mladou generací.
  Naši žáci byli na základě svých vystoupení a jazykových schopností vybráni, aby zastupovali Českou republiku na mezinárodních konferencích a sympóziích (viz Výsledky).
  Konference se zúčastnilo 94 delegátů z celé ČR, kteří byli rozděleni do jednotlivých komisí (např. Komise životního prostředí, vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů, rybolovu, práv žen a rovnosti pohlaví, průmyslu, výzkumu a energií, zaměstnanosti a sociálních věcí apod.). Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce. Po práci v odborných komisí následovala obhajoba a hlasování o přijatých rezolucích na Valném shromáždění (viz Resolution booklet).
  Za pozornost stojí, že naše škola byla na konferenci jedinou střední odbornou školou, všichni ostatní delegáti navštěvují gymnázia po celé republice.
  Fotogalerie: ZDE
  JK


 • HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY MATEMATIKA+  (11.4.2018)
  Žákovský průvodce maturitou jaro 2012 HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY MATEMATIKA+

Další zprávy ...

Zvolte logo školy

Nové články na stránkách školního časopisu

Termíny ředitelského volna ve šk. roce 2017/18

Ředitelské volno
pátek
24. 11. 2017 
Den otevřených dveří
pondělí
16. 4. 2018 
Přijímací zkoušky
středa
18. 4. 2018 
Praktická maturitní zkouška
středa
2. 5. 2018 
Písemné maturitní zkoušky
pátek
4. 5. 2018 
Písemné maturitní zkoušky

Ocenění žáků SPŠ Zlín
Rektor VUT Brno opět oceňoval

Nejlepších 500 absolventů středních škol zapsaných do prvních ročníků bakalářských studijních programů na VUT v Brně v akademickém roce 2017/2018 bylo odměněno jednorázovým stipendiem ve výši 6 000 Kč. Těchto 500 studentů bylo vybráno na základě výsledků společné části maturitních zkoušek vykonaných v roce 2017. VUT v Brně preferuje a bonifikací odměňuje ty maturanty, kteří si zvolili ve společné části matematiku a angličtinu. Preferování jsou rovněž uchazeči, kteří úspěšně absolvují nepovinnou zkoušku Matematika+.

Naše škola se opět umístila mezi deseti nejlepšími a to na druhém místě z více než 180 oceněných škol, ze kterých nastupuje na VUT v Brně nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky. Na každoročním setkání zástupců nejúspěšnějších škol s rektorem, prorektory a děkany fakult VUT v Brně, které se uskutečnilo 13. 2. 2018 rektor univerzity prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. poděkoval přítomným ředitelům škol za rozvoj a podporu technických oborů, které jsou důležité pro naši ekonomiku. Řekl, že si také velmi váží náročné práce učitelů.

Rektor univerzity zaslal děkovný dopis i hejtmanovi Zlínského kraje. Ocenil v něm aktivní práci ředitelů i pedagogů.

Ředitel školy Ing. Radomír Nedbal je hrdý na absolventy SPŠ, kteří již několik let po sobě dělají velmi dobré jméno naší škole. Přeje si, aby bylo i v dalších letech takových studentů co nejvíce.
Žebříček škol

Nabidky práce

Úspěchy našich žáků
21. 11. 2017 pořádala fakulta elektrotechniky a telekomunikací VUT Brno pátý ročník soutěže Merkur perFEKT Challenge. Letos se zúčastnilo z naší školy opět 5 týmů a pro následující ročníky nasadili laťku hodně vysoko. Všechny naše týmy skončily na „bedně“.
V kategorii „Automatizovaná třídička odpadů“ jsme měli dva týmy. Tuto kategorii vyhrál náš tým ve složení Matěj Klečka, David Lapčík, Petr Potměšil a Matěj Suchánek a postupuje do finále. Druhý tým obsadil druhé místo (Radim Říha, Tomáš Viceník, Kryštof Machalíček, Michal Menšík).
V kategorii „Hybridní krokový motor“ náš tým obsadil první místo (Ivo Žaludek, Jakub Diežka, Adam Uchytil, Martin Zábojník) a postupuje do finále.
V kategorii „Pásovec sledující světlo“ náš tým obsadil první místo (Jakub Rundt, Petr Bačůvka, Lukáš Vaculík, Jan Lutonský) a postupuje do finále.
V kategorii „Svalem na robota“ náš tým obsadil třetí místo (Dominika Koutná, Teodor Vyoral, Petr Zach, Ondřej Omelka).
V průběhu února 2018 proběhne superfinále, kde se vzájemně utká devět týmů, a tři jsou z naší školy.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v další soutěži.
Pokud se výše uvedeni žáci rozhodnou studovat na FEKT VUT budou jim prominuty přijímací zkoušky.

VJ

Strojírenská olympiáda
Dne 22. 11. 2017 uspořádala Střední průmyslová škola Zlín čtvrtý ročník Strojírenské olympiády. Jedná se o soutěž pro žáky 3. a 4. ročníků strojírenských oborů středních průmyslových škol zlínského kraje. Žáci soutěžili ve vytvoření sestavy v programu Inventor, programování CNC strojů a testu strojírenských znalostí. Soutěž vyhrál Adam Janíček (SPŠ Zlín), na druhém místě se umístil Petr Vlk (SPŠ Zlín) na třetím místě Jonáš Zemánek (SPŠ Zlín) a na pátém místě Martin Horák (SPŠ Zlín). Hodnotné ceny do soutěže věnovaly významné zlínské strojírenské firmy Trimill, a.s., Avex a.s., a Local Energies, a.s. Žákům naší školy blahopřejeme za skvělé umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

Blahopřejeme vítězům 5. ročníku Bridge Builder Contest konaným na na VŠB-TU v Ostravě pod záštitou organizace IAESTE, kterého se zúčastnilo více jak 6 středních škol. V této soutěži, kde žáci tvoří modely mostů ze špejlí, provázků a lepidla, které jsou následně podrobeny testům únosnosti se našim žákům opět podařilo umístit na předních pozicích. Hodnotí se i funkčnost a estetika odborníky z řad přednášejících profesorů. Letos se konala stavba modelů pouze na místě s pevně daným množstvím materiálů. Naši žáci 4.L obsadili krásné druhé místo z osmnácti týmů (Tomáš Janeček, Josef Hořínek a Jan Krampla), žáci 4.K pak skončili na čtvrtém místě (Veronika Čadová, Josef Kaňa a Vojtěch Bajza).


Aktuální suplování

datum výpisu: 24.4.2018 (10:37)

Najdete nás zde
Učebny SPŠ Zlín
 • Tělocvična
 • Počítačová učebna
 • Učebna CNC strojů
 • Učebna CNC strojů
  praxe
 • Jazyková učebna
 • Jazyková učebna
 • Jazyková učebna
 • Multimediální učebna
 • Multimediální učebna
 • Jídelna
 • Jídelna
 • Knihovna
 • Knihovna
 • Knihovna
 • Knihovna
 • Posilovna
 • Tělocvična
Informace
Bakaláři
Bakaláři
mezi školou a rodinou

Moodle SPŠ Zlín
Moodle SPŠ Zlín

E-mail SPŠ Zlín
E-mail SPŠ Zlín

Facebook SPŠ Zlín
Facebook SPŠ Zlín


Baťák Tvoříme svůj časopis
Baťák
Tvoříme svůj časopis

Hledání GoogleKalendář
duben 2018
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
Konzultační den s rodiči
4
Beseda s podnikateli
5
Erasmus+ „Pilot project: Entrepreneurship education for University students“Beseda s podnikateli
6
Maturitní zkouškaOdborná exkurze do vily TUGENDHAT v Brně
7
8
9
Exkurze Vila TugendhatAutodesk Academia Design
10
ZLÍN FILM FESTIVAL - NÁBOR DOBROVOLNÍKŮPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám MAT
11
HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY MATEMATIKA+
12
Evropský parlament mládežeStudijní volno: žáci 4. ročníku Filmové představení: žáci 1. – 3. ročníku
13
14
15
16
Přijímací zkouškyNávštěva žáků SPŠ Zlín ve VTI Izegem
17
18
19
Výměnný pobyt Belgie 2018Fotografování tříd 4. ročníku
20
Stáž UTB Technologická fakulta
21
22
23
Výměnný pobyt Belgie 2018Výměnný pobyt Belgie 2018
24
 MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/191. místo v okresním kole soutěže Klokan
25
26
27
Poslední vyučovací den žáků 4. ročníku
28
29
30
Zprávy Zprávy  
Kalendář školy Kalendář školy  
Android
Počasí ve Zlíně
Přítomní
Celkem: 13
Uživatelé: 5
Návštevy: 8

4g senovsky
Vyhlášky a plány
4 min-9 sec

3l siska
Titulní stránka
1327 h-23 min-2 sec

1b balcarek
Ke stažení
31 h-38 min-36 sec

3h hala
Titulní stránka
22 min-38 sec

3f cernocky
Titulní stránka
0 min-53 sec
 
Jak můžu ...
SPŠ Zlín
Copyright © 2006 by SPŠ  Zlín |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project  |   Správce stránek
Zprávy a kalendář | Obědy | Suplování | Organizace školního roku |